Potpisan Memorandum o saradnji u borbi protiv korupcije

Spread the love
Rental Travel

Memorandum o saradnji na planu prevencije i borbi protiv korupcije danas su u Vladi Tuzlanskog kantona potpisali premijer Kantona Bego Gutić, direktor Udruženja „Centar za razvoj medija i analize“ (CRMA) Eldin Karić i direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić.

Reha Centar

Ovim memorandumom institucionalizovana je i ozvaničena saradnja navedenih institucija na implementaciji antikorupcionih aktivnosti, koje su definisane u državnoj Strategiji za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. i Strategiji za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016 – 2019. godine.

Kako je definisano Memorandumom Antikorupciona mreža „ACCOUNT“ će u narednom periodu pružiti tehničku podršku realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije i to u onom dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i ostvarivanja saradnje na lokalnom nivou.

Memorandum definiše oblast saradnje, tehničku podršku i pružanje pomoći između  strana potpisnica, kroz redovnu razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti na prevenciji korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije, a posebna pažnja će se posvetiti provedbi Strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (2015-2019) i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019), te drugih dokumenata iz djelokruga strana potpisnica, mjerama iz Akcionog plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019), koje su u skladu sa zajedničkim interesima i ciljevima strana potpisnica, te na zagovaranju primjene i promocije tih mjera.

Potpisnici će surađivati i pružati pomoć na implementaciji mjera iz Akcionog plana koje se odnose na tijela za sprječavanje korupcije na lokalnom nivou, pružati ekspertnu pomoć i uzajamno surađivati u izgradnji i unaprjeđenju sistema u prevenciji i borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, učestvovati u radu na izradi antikorupcionih dokumenata na lokalnom nivou i dr.

Premijer Gutić je podržao rad i zalaganje svih udruženja i institucija koje rade na prevenciji i borbi protiv korupcije, te istakao da su sve te aktivnosti u potpunom suglasju sa strateškim opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona.

„Tuzlanski kanton je konkretnim rezultatima na ovom planu pokazao da je lider i u oblasti borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Vlada bezrezervno daje podršku svim aktivnostima i svim vladinim i nevladinim institucijama u borbi protiv korupcije“, zaključio je premijer Gutić.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

 

 

Komentari

Komentara