Potpisan kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Tuzlanskom kantonu

Spread the love
Rental Travel

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona danas su potpisali ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić i predsjednica Kantonalne organizacije nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Adisa Fakić.

Reha Centar

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić se zahvalio predstavnicima sindikata na strpljenju i konstruktivnom dijalogu koji je rezultirao potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora, čija je osnovna karakteristika da podiže standard zdravstvenih radnika u našem kantonu.

„Uz povećanje cijene satnice, ovim ugovorom izjednačavamo prava svih zdravstvenih radnika na području našeg kantona. Povećanjem obima prava za oko 5.200 radnika u oblasti zdravstva mi, kao Vlada, pokušavamo dati dodatni doprinos i motivaciju našim zdravstvenim radnicima da ostanu ovdje u našem kantonu“ rekao je premijer Gutić i dodao da Tuzlanski kanton, i pored skromnog standarda i činjenice da neki drugi kantoni imaju veću satnicu i bolje uslove u kojima rade, ima najmanji broj zdravstvenih radnika koji odlaze vani.

„Te cifre i same od sebe govore koliko se mi i na koji način brinemo o stanju i uslovima rada u ovim zdravstvenim ustanovama“ rekao je premijer Gutić.

„Uz čestitku svim uposlenicima u oblasti zdravstva na našem kantonu, ja moram izraziti svoje zadovoljstvo kooperativnošću koja je iskazana tokom ovih kolektivnih pregovora, kako od strane premijera i Vlade Tuzlanskog kantona, tako i sindikata zaposlenih u zdravstvu.  Kao rezultat takvog odnosa smo veoma brzo nakon otpočinjanja pregovora, usaglasili stavove i došli u priliku da danas zaključimo ovaj kolektivni ugovor“, rekao je ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić ističući da će ovaj kolektivni ugovor doprinijeti većem stepenu zadovoljstva kako zdravstvenih radnika, tako i samih pacijenata.

Danas potpisanim kolektivnim ugovorom izjednačena je satnica svih zdravstvenih radnika na području Tuzlanskog kantona i ona iznosi 2,31 KM, čime će najvećem broju zdravstvenih radnika doći do povećanja materijalnih prava. Ovom satnicom, koja će biti jedinstvena na području Tuzlanskog kantona, izjednačit će se svi zdravstveni radnici i uposlenici u oblasti zdravstva, a budžetska inspekcija Ministarstva zdravstva je ovlaštena da periodično vrši nadzor nad primjenom odredbi ovog kolektivnog ugovora.

„Ovom prilikom želim se zahvaliti Vladi Tuzlanskog kantona na izuzetnom razumijevanju kada se radi o pravima zaposlenika u javnom zdravstvenom sektoru. Ovdje je vrlo bitno napomenuti da ta prava zaposlenika za sobom povlače i prava pacijenata, jer zadovoljan ljekar  znači i mnogo kvalitetniju uslugu za pacijenta.  Ovaj kolektivni ugovor ne znači samo plate i materijalna prava zdravstvenim radnicima. Tu se radi i o drugim stvarima koje su veoma bitne za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Na primjer, mi ovim kolektivnim ugovorom poboljšavamo mogućnost pružanja zdravstvenih uslova svim osiguranicima na području našeg kantona. Određenim odredbama Kolektivnog ugovora smo omogućili menadžerima naših zdravstvenih ustanova da organizuju posao na takav način da se što je više moguće smanje liste čekanja, kako za liječenje, tako i za dijagnostičke tretmane“, rekao je potpredsjednik Federalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Zijad Latifović.

Potpredsjednik Latifović je ovom prilikom posebno akcentirao da je Vlada Tuzlanskog  kantona, za razliku od svih drugih kantona nije postavljala ultimatume, nego je tražila načine i mogućnosti da se isfinansira kompletna zdravstvena zaštita i zadržalo zadovoljstvo zdravstvenih radnika. „Rezultat takvog odgovornog odnosa jeste da zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona, zajedno sa svojom Vladom i svojim uposlenicima pruža najbolju zdravstvenu zaštitu na području cijele države Bosne i Hercegovine“, zaključio je potpredsjednik Latifović.

U ime svih zdravstvenih radnika, te članova nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu, predsjednica kantonalnog sindikata Adisa Fakić se ovom prilikom zahvalila premijeru Gutiću i Vladi Tuzlanskog kantona, jer su u proteklom periodu i pregovorima pokazali veliko razumijevanje za stanje u zdravstvenom sistemu.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara