Poseban projekt za zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Spread the love
Menprom

Na sjednici Vlade Federacije razmatrali smo izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje FBiH i jednim zaključkom smo tražili da se u okviru Zavoda predvidi poseban projekt za sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Reha Centar

Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca, taj zaključak je i usvojen, kazao je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

Nakon usvojenog zaključka, organizirani su zajednički sastanci direktora Zavoda i predsjednika udruženja djece šehida i poginulih boraca na kojima smo precizirali detalje i krenuli u realizaciju ovog projekta. To je urodilo plodom pa je već postignut dogovor o zapošljavanju u BPK – pojasnio je Bukvarević.

On je dodao da je na djelu dugoročni projekt Vlade FBiH, koji će u naredne tri godine omogućiti iskorak u zapošljavanju najvećeg broja ljudi koji spadaju u tu kategoriju. Bukvarević kaže da se radi o više projekata kroz koje će Vlada FBiH nastojati zaposliti ljude koji spadaju u ovu kategoriju.

Imamo projekt Vlade FBiH za zapošljavanje mladih ljudi do 30 godina, u vrijednosti od 50 miliona KM, i nadamo se da će određeni broj njih kroz ovaj projekt biti zaposlen. Stoga upućujem javni poziv da svi poslodavci, svi oni koji sebe nazivaju patriotima, vode računa da prvo zaposle djecu šehida i poginulih boraca – istakao je Bukvarević. Dodao je da su razgovori vođeni i s vladama kantona da bi one osigurale sredstva u ovu svrhu i da bi ta sredstva udružili sa sredstvima Zavoda.

Također, kroz projekt pomoći boračkim zadrugama, dakle projekt zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije, insistirali smo da prednost pri zapošljavanju u zadrugama imaju djeca šehida i poginulih boraca – rekao je Bukvarević.

Ističe da su od ukupnog broja pripadnika te kategorije dvije trećine već zaposlene i da za to treba zahvaliti kompanijama u FBiH.

Puna su nam usta priče o najzaslužnijim kategorijama građana – borcima, šehidima i njihovoj djeci, ali sad je vrijeme da pokažemo djelom da poštujemo njihovu žrtvu – zaključio je Bukvarević.

Prijedlog Ministarstva za boračka pitanja je da i u javnim institucijama na svim nivoima u BiH u naredne tri godine zamijenimo ljude koji idu u penzije ljudima koji spadaju u kategoriju djece poginulih boraca i šehida. I na taj način osigurali bismo zaposlenje velikom broju tih ljudi – pojasnio je Bukvarević.

avaz.ba – foto aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: