Politika Vlade i Ministarstva je oživljavanje DD „Konjuh“ Kladanj i sa tog puta se neće odstupiti.

Spread the love
Rental Travel

Danas je u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona održan sastanak ministra Mirsada Gluhića i sekretara Ministarstva Azre Gavranović sa članovima privremeno imenovanog nadzornog odbora DD „Konjuh“ Kladanj Dževadom Gogićem, Ernadom Avdibegović i Nerminom Čolakovićem.

Reha Centar

Članovi Nadzornog odbora izložili su svoje viđenje aktuelne situacije, te naglasili potrebu saradnje sa Ministarstvom i Vladom, u smislu određenih uputa i smjernica za dalje aktivnosti, te blagovremenog međusobnog informisanja o aktivnostima Ministarstva i Nadzornog odbora.

Ministar je naglasio da je politika Vlade i Ministarstva oživljavanje DD „Konjuh“ Kladanj i sa tog puta Ministarstvo neće odstupiti. Aktivnim učešćem članova Nadzornog odbora i direktora, u saradnji sa Ministarstvom, ovo privredno društvo bi moglo vratiti ugled značajnog privrednog faktora kakav je imalo ranije.

S tim u vezi, ministar i sekretar su izvijestili članove Nadzornog odbora o aktivnostima koje su do sada preduzete na realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o finansijskoj konsolidaciji DD „Konjuh“ Kladanj i o planiranim aktivnostima Ministarstva koje slijede.

Na sastanku su definisani zajednički ciljevi i izražena spremnost članova Nadzornog odbora za njihovo potpuno angažovanje.

Na kraju razgovora, Ministar je još jednom naglasio da samo zajedničkim radom i angažmanom svih važnih faktora, možemo ostvariti cilj koji smo zacrtali, a to je oporavak privrednog društva DD „Konjuh“ Kladanj i hotelskog kompleksa „Muška voda“ na Konjuhu, a nakon toga njegova promocija kao važne turističke destinacije ne samo kantona nego i regije. Ostvarenje tog cilja, pomoći će u kvalitetnoj pripremi za novi, nadamo se, uspješan postupak privatizacije.

Tuzla, 20.04.2016.                        Ministarstvo trgovine, turizma  i saobraćaja

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara