Pola miliona KM za podršku razvoju biznisa na TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se utvrđuje program raspodjele sredstava Budžeta TK za 2014. godinu sa pozicije Podrška razvoju kantona u iznosu od 448.229,00 KM te pitanja vezana za uslove, kriterije i postupak raspodjele.

Reha Centar

Sredstava su namijenjena za subvenciju privatnim preduzećima i poduzetnicima u visini od 438.829,00 KM a za ugovorene i druge posebne usluge iznos od 9.400,00 KM. Za sufinansiranje troškova MSP i obrtnicima za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda bit će dodijeljeno do 133.829,00 KM.

Iznos od 50.000,00 KM predviđen je za sufinansiranje programa/projekata udruženja, dok je za subvencioniranje dijela kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj MSP i obrta predviđeno do 100.000,00 KM. Ciljevi koji se žele postići su izgradnja inovativne privrede, povećanje konkurentnosti subjekata MSP i obrta zasnovanih na znanju, dovođenje inovacije do proizvoda, uvođenje ISO standarda, osiguranje CE znaka za proizvode sa Kantona i poticanje transfera znanja i tehnologija. Odabir korisnika vrši Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, putem javnog poziva koji će biti objavljen u septembru.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara