Podrška u realizaciji projekta adaptacije objekta u kampusu Univerziteta u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak o pismu kojim izražava podršku u realizaciji projekta adaptacije objekta u kampusu Univerziteta u Tuzli,  ukupne vrijednosti 1,075.810,60 KM, koji bi u visini od dvije trećine bio sufinansiran od strane Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA-e, a jednu trećinu iz Budžeta Tuzlanskog kantona u visini od 358.603,50 KM, te s stim u vezi, prihvata pismo podrške koje je Premijer u ime Vlade TK uputio Turskoj upravi za međunarodnu saradnju i razvoj „TIKA“ i JU Univerzitet u Tuzli.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara