Podrška stranim ulagačima u Tuzli

Menprom

Gradonačelnik Jasmin Imamović, u prisustvu svojih saradnika, predstavnika Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla, u četvrtak 29.10.2015.godine, održao je sastanak sa predstavnicima kompanije Elsta Mosdorfer Bosnia. Članovi uprave austrijske kompanije, koja uspješno egzistira u našem gradu, Christoph Kauer i Edin Gaštan prezentirali su poslovne aktivnosti, planove za proširenje poslovanja i ulaganja što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta  u Tuzli.

Reha Centar

Obzirom na važnost novih investicija za Grad Tuzlu, na sastanku su razmotrene aktivnosti i mogućnosti podrške investitorima i doprinosu gradske administracije u realizaciji ove investicije.

Grad Tuzla želi inicirati korištenje raspoloživih resursa i potencijala sa ciljem izgradnje i aktiviranja proizvodnih procesa, otvaranje poslovnih zona, te privlačenje domaćih i stranih ulagača, koji će investirati u izgradnju novih proizvodnih pogona i otvaranje novih radnih mjesta. Sa menadžmentom ove kompanije usaglašene su aktivnosti oko rješavanja problematike preduzeća u poslovanju te su prezentirane mogućnosti za ulaganje u budućoj Poslovnoj zoni Kreka-sjever u Tuzli.

Preduzeće Elsta Mosdorfer Bosnia bavi se proizvodnjom elektro – razvodnih ormarića i drugih proizvoda vezanih za elektro industriju, i uglavnom je cjelokupna proizvodnja u Tuzli izvozno orijentisana.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara