Podrška poduzetnicima s područja Tuzlanskog kantona

Spread the love
Rental Travel

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je prvog avgusta objavilo potencijalnu rang listu korisnika u okviru Javnog konkursa za odabir korisnika grant šeme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017.godinu. U okviru liste predloženo je i šest preduzeća sa područja TK a iznosi i konačan broj korisnika biće poznati po objavljivanju konačne liste.

Reha Centar

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u toku ove godine objavilo dva javna konkursa za odabir korisnika grant sredstava iz Federacije BiH, i to Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2017. godinu kojim su bili obuhvaćeni projekti izgradnje poduzetničkih zona, poticaji opstanku tradicionalnih i starih obrta, poticaji vezanim i posebnim obrtima, poticaji udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, poticaji inovatorima i poticaji razvoju institucionalne poduzetničke infrastructure, te gore pomenuti Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme – Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u 2017. godini kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapređenje znanja i vještina zaposlenih, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.

U okviru prvo navedenog Javnog konkursa dodijeljena su sredstva za ukupno 35 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, malih i srednjih preduzeća, obrtnika i udruženja. U okviru Projekta izgradnje poduzetničkih zona, ukupno je sedam jedinica lokalne samouprave dobilo milion KM za unapređenje poduzetničkih zona u FBiH, a među odabranim su i dvije općine sa područja Tuzlanskog kantona – Gradačac i Kalesija.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskg kantona kontinuirano radi na informisanju zainteresiranih privrednih subjekata, aktera poduzetničke infrastrukture te jedinica lokalne samouprave o objavljenim javnim konkursima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te pružanju stručne podrške prilikom izrade i dorade aplikacija, što čini dio napora usmjerenih na privlačenje finansijskih sredstava za razvoj poduzetništva na Tuzlanskom kantonu.

Inače, Ministarstvo je kroz svoje redovne aktivnosti u periodu od 2014 – 2016. godine putem javnih poziva u okviru programa „Podrška razvoju Kantona”, dodijelilo ukupno 1.304.886,87 KM za 153 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona. Obzirom da je u proteklom periodu zabilježena stabilizacija finansijskih prilika na Tuzlanskom kantonu, dinamika isplate pomenutih sredstava se sada realizuje i ubrzanim putem te je na taj način dodatno unaprijeđeno pružanje podrške razvoju privrednih subjekata Tuzlanskog kantona, a putem kojeg se direktno doprinosi i otvaranju novih radnih mjesta.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva će u tekućoj godini objaviti i novi Javni poziv „Podrška razvoju Kantona za 2017. godinu”, u okviru kojeg će se dodjeljivati sredstva novoosnovanim malim i srednjim preduzećima i obrtnicima, a o objavi istog će svi zainteresirani korisnici biti upoznati putem Info pulta za preduzetnike i investitore http://mrp.tk.gov.ba/, web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba i putem medijskih servisa.

PRILOZI I DOKUMENTI

Vlada TK

Komentari

Komentara