Podrška lokalnim zajednicama i u 2016. godini

Menprom

Rezimiranje projekata koji su tokom prethodne godine provedeni na području općine Srebrenik, a koje je u cjelosti ili djelomično finansirala Vlada Tuzlanskog kantona, te plan za tekuću godinu, bile su teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa delegacijom Općine.

Reha Centar

Načelnik Nihad Omerović se ovom prilikom zahvalio premijeru za podršku koju je Vlada tokom protekle godine iskazala prema ovoj općini kada je iz Budžeta Tuzlanskog kantona za realizaciju projekata u Srebreniku izdvojeno oko 700.000 KM.

Govoreći o projektima koji su planirani tokom 2016. godine, premijer Gutić je istakao da je Vlada za realizaciju razvojnih projekata u Kantonu planirala oko 30 miliona KM. „Značajan dio ovih sredstava odnosi se na namjenska sredstva iz ekoloških i vodnih naknada, kapitalne investicije, a tu su i projekti podrške zapošljavanju koji će biti realizirani putem 3 ministarstva: industrije, energetike i rudarstva, razvoja i poduzetništva i ministarstva za boračka pitanja“, istakao je premijer Gutić.

Ovom prilikom spomenuto je i planirano osnivanje Općinskog suda u Srebreniku, za što je Vlada Tuzlanskog kantona već osigurala inicijalna sredstva u iznosu od 150.000 KM. „Osnivanjem suda u Srebreniku želimo građanima ove općine omogućiti brzu i efikasnu pravosudnu uslugu“ riječi su premijera Gutića.

Također, na sastanku je istaknuta i neophodnost snažnijeg angažmana lokalnih zajednica u stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta. S tim u vezi lokalne zajednice će i dalje, a posebno u onim svojim projektima koji znače nova upošljavanja, imati podršku Vlade Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara