Podrška kapitalnim investicijskim projektima u Kladnju

Rental Travel

Realizacija kapitalnih investicijskih projekata na području općine Kladanj u 2016. godini, bila je tema današnjeg radnog sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa načelnikom Općine Kladanj Jusufom Čavkunovićem.

Reha Centar

Između ostalog razgovaralo se o planovima za toplifikaciju Kladnja, realizaciji projekta energijske efikasnosti Srednjoškolskog centra u Kladnju, saniranju putne infrastrukture, te završetku izgradnje sportske dvorane u ovoj općini.

Premijer Gutić je izrazio za razumijevanje za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata na podrčju svih općina u Kantonu, pa tako i u Kladnju.

„Vlada, obzirom na stanje u budžetu, kao i limitirane prihode, nije u mogućnosti izdvajati budžetska sredstva za ovu vrstu kapitalnih projekata. Ipak, razumijemo potrebe građana i voljni smo razgovarati o različitim oblicima i mogućnostima podrške koju ćemo pružiti lokalnom nivou vlasti“, rekao je premijer Gutić i dodao, „kada se radi o toplifikaciji Kladnja, očekujemo da Općina uradi glavni projekat, a nakon toga ćemo vidjeti na koji se način Vlada može uključiti i dati podršku“.

Također, istaknuto je i da će projekti energijske efikasnosti sigurno imati podršku Vlade, posebno jer se radi o školskom objektu. „Potrebno je da Općina i Ministarstvo u čijem se resoru objekat nalazi, pripreme svu potrebnu dokumentaciju za ovaj projekat, a projekti energijske efikasnosti na školskim objektima će biti u prioritetu rada Vlade i resornog ministarstva koje realizira ovaj tip programa.

Također, danas je izraženo i razumijevanje za privredno – turistički potencijal Muške vode, te istaknuta spremnost Vlade da podrži rekonstrukciju puta koji vodi do ovog izletišta. Time će se dati doprinos i stvoriti preduslovi za snažniji razvoj privrede koja je vezana uz samo izvorište, ali i turizma na ovom lokalitetu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara