Podrška Bosanske stranke štrajku upozorenja zdrvastvenih radnika

Menprom

Odluka Predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu o organizovanju generalnog štrajka upozorenja, u svim Javnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije, u ponedjeljak 26. oktobra, u trajanju od pola sata u vrijeme pauze za doručak, i obezbjeđenje nužne zdravstvene zaštite pacijentima, posljedica je nametnutog Zakona o radu FBiH kojim je ozakonjeno kršenje prava radnika, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Reha Centar

Potrebno je da svi građani daju punu podršku najavljenom generalnom štrajku zdravstvenih radnika, jer njihov javni radnički protest ima jasnu poruku vladajućim strukturama da se neće tolerisati kršenje prava radnika. Ishitreno usvajanje Zakona o radu FBiH, uz potpuno ignorisanje radničkih protesta i 26 opravdanih primjedbi

Savez samostalnih sindikata BiH koje su trebale spriječiti kršenje prava radnika, moralo je rezultirati stanjem da radnici putem protesta i generalnog štrajka traže svoja prava na ulici, pod prijetnjom hapšenja, koja su postala praksa u komunikaciji vlasti i obespravljenih radnika, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

22.10.2015.  Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara