Počela edukacija kadrova za zavarivanje

Rental Travel

„Institut za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla danas je po sedmi put započeo edukaciju kadrova za zavarivanje. Riječ je o jedinom kursu za ovu vrstu specijalizacije u Bosni i Hercegovini a prema programu Međunarodnog instituta za zavarivanje. Kurs je organizovan u cilju jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije u Bosni i Hercegovini, čiji je značajan segment zavarivačka proizvodnja.

Reha Centar

Događaju su, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, prisustvovali ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić, ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Izet Jagodić, i savjetnik premijera TK Miralem Nuhanović.

NUHANOVIĆ

Osposobljavanjem kadrova za zavarivanje ne samo da se stiče uslov za zadovoljenje takozvanih EN normi, rečeno je ovom prilikom, nego se poboljšava kvaliteta u zavarivanju i postiže konkurentnost na sve zahtjevnijem evropskom i svjetskom tržištu.

,,Institut za zavarivanje” d.o.o. Tuzla, jedino akreditovano trening tijelo – ATB u BiH od strane Međunarodnog instituta za zavarivanje u saradnji sa Društvom za unaprjeđivanje zavarivanja Srbije i Društvom za zavarivanje BiH, pružio je priliku za stručno usavršavanje diplomiranim inženjerima, inženjerima i tehničarima mašinstva, brodogradnje, metalurgije, građevinarstva i elektrotehnike.

Nakon položenih ispita, polaznici kursa dobijaju diplomu internacionalnog inženjera za zavarivanje ili internacionalnog tehnologa za zavarivanje. Diploma je na engleskom jeziku i vrijedi u cijelom svijetu.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara