Ovogodišnjim programom Ministarstva zaposleno 67 boraca

Spread the love
Rental Travel

S ciljem unutrašnje preraspodjele planiranih sredstava, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Naime, nakon okončanog javnog poziva zabilježen je manji interes od planiranog za realizaciju grantova u iznosima po 30.000,00 KM za programe čija je investicija minimum 60.000,00 KM, ali i nešto veći interes za grantove po 20.000,00 KM za programe čija je investicija minimum 40.000,00 KM.

Reha Centar

Današnjom izmjenom omogućena je relokacija planiranih sredstava, kako bi se podrška pružila što većem broju korisnika ovog oblika podrške zapošljavanju i samozapošljavanju boraca. Realizacijom ovog projekta zaposleno je ukupno 67 boraca, od čega kroz program zapošljavanja njih 44, a kroz program samozapošljavanja 23 borca.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara