Otvorena peta međunarodna konferencija „Ekonomija integracija“

 U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas je otvorena peta po redu međunarodna naučna konferencija „Ekonomija integracija“. U fokusu ovogodišnje konferencije, koja će biti održana od 7. do 9. decembra bit će uloga ekonomske misli u savremenom okruženju.

„Ova konferencija pokazatelj je i da se kriza i rizik istovremeno mogu poimati i kao izazovi i mogućnosti, te u skladu s tim i poticaji za nove poslovne poduhvate. Poseban značaj u tom svjetlu imaju naučna saznanja, pretočena u radove, čijoj ćemo prezentaciji imati priliku da prisustvujemo u narednim danima Konferencije. Istaknuta imena naučnika i stručnjaka u oblasti ekonomskih nauka, koji su prisutni i danas na otvaranju Konferencije i koji će svoje radove i viđenja prezentirati u naredna dva dana, garant su kvaliteta i značaja koji ova konferencija nosi“ rekao je premijer Gutić i dodao da je  Vlada Tuzlanskog kantona, u svom dosadašnjem radu, pokazala da svaku kriznu situaciju, počev od očuvanja stabilnosti budžeta, pa do problema u privrednim subjektima, uistinu doživljavala kao izazov.

„Dokaz toga su i evidentni pomaci u rješavanju problema koji ovaj region opterećuju već duži niz godina. Također, dokaz toga su i evidentni ekonomski pokazatelji. Evidentan je porast broja zaposlenih sa oko 84.000 na oko 100.000 uz dodatnih oko 5.000 osoba zaposlenih u obrtu.  Na Tuzlanskom kantonu bilježi se porast obima industrijske proizvodnje od 6,6%. U Federaciji BiH je to 2,6%. Bilježi se i porast izvoza za oko 6%, dok je uvoz ostao na istom nivou. Istovremeno je na federalnom nivou registrovan rast izvoza od 1,9% i uvoza 6,95%. Posmatramo li vanjskotrgovinsku razmjenu Tuzlanskog kantona, u protekloj poslovnoj godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila je rekordnih 83,59%, dok istovremeno taj pokazatelj za Federaciju BiH iznosi 57%. Također, Tuzlanski kanton u ukupnom izvozu u FBiH učestvuje sa 20%. Sve ovo govori u prilog upravo tezi da je jedan od pokretača razvoja FBIH i kao takav stabilizacijski faktor u regiji“, zaključio je premijer Gutić.

Premijer je također izrazio zadovoljstvo što će ove godine u okvirima Konferencije biti upriličen i Biznis forum pod nazivom „Academy2business“ od kojeg se očekuje da uradi upravo ono na čemu Vlada insistira.

„Insistiramo na jačem povezivanju Univerziteta i privrede, na školovanju kadrova koji imaju ona znanja i vještine za kojima privreda iskazuje svoj interes. U ovom slučaju se radi o ekonomiji, i očekujem da će ovaj forum ponuditi određene smjernice, koji će biti polazna osnova za inoviranje studijskih programa, silabusa i uopće za inoviranje znanja koje profesori i saradnici treba da prenesu na naše studente“, rekao je Gutić, te Univerzitetu u Tuzli, Ekonomskom fakultetu i istaknutim profesorima čestitao i zahvalio na organizaciji ovog naučnog skupa, a učesnicima zaželio da Kongres rezultira naučnim i stručnim uspjehom.

“Jako nam je važna integracija ekonomske misli i integracija generalno. Najveći naši problemi su ekonomija i ekologija. Ekologija je dugoročan problem, mora se dugoročno rješavati, ali što se tiče ekonomije, nema se vremena, valja nam živjeti. Odlazi nam najjača radna snaga, najmlađe radne snage, svjedoci smo pravog egzodusa u Njemačku i druge zemlje Evrope. To je zajednički problem ove regije ili prostora bivše Jugoslavije. Moramo ga rješavati na pametniji način,a jedini izlaz jeste da se daju drastične olakšice, pogotovo realnom sektoru ekonomije, ali uz podizanje minimalne plaće i obavezivanje privrede na veće plaće. Uzrok odlazaka nije samo nezaposlenost, nego i male plate, s kojima čovjek ne može planirati svoju budućnost u ovoj državi. Dakle, trebaju drastične olakšice privredi, a zatim i otklanjanje niza drugih prepreka vezanih za zapošljavanje, za radni odnos i prava radnika, to se mora uraditi odmah i sada, što prije to bolje”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Ove godine po prvi put, u okviru konferencije biti će održan biznis forum “Saradnja fakulteta, institucija i privrede – pretpostavke za ekonomski razvoj” te specijalna sesija pod nazivom Kako danas objaviti izvorni naučni rad.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara