Ostvarivanje prava na lijekove sa Pozitivne liste na TK upitno

Spread the love
Rental Travel

Na sjednici Kolegija Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za period januar – septembar 2014. godine te zauzela stav kojim se od Skupštine Tuzlanskog kantona traži da pod hitno omogući razmatranje dostavljenih Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda za 2014. godinu radi davanja saglasnosti, čime bi se omogućilo stanovništvu Tuzlanskog kantona ostvarivanje prava na lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK.

Reha Centar

 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara