Ostale odluke sa danas održane redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj za 2017. godinu.

Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo zdravstva da, hitno uputi dopis javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona kojim će tražiti podatke o broju podnesenih pismenih zahtjeva za otkaz od strane doktora medicine i stomatologije i da informaciju o tome dostavi Vladi Tuzlanskog kantona danas do 14.00 sati. Također, Ministarstvo je Zaduženo da, u što kraćem roku pribavi zvanične podatke i pripreme analizu sa uprednim pokazateljima u drugim kantonima u FBiH u dijelu osnovnih parametara propisanim kolektivnim ugovorima u oblasti zdravstva i to satnica, dužina trajanja radnog vremena, visina koeficijenata, primjena koeficijenata i ostalih prinadležnosti i o tome pismeno obavijesti Vladu Kantona.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada je odobrila finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 53.530,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za nabavku Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. (60% Ugovora iz 2017. godine) u iznosu od 51.530,00 KM, kancelarijskog namještaja (radne stolice, police i ormari za arhiviranje), u iznosu od 2.000,00 KM. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je odobreno 17.700,00 KM za nabavku računara, skenera i printera u iznosu od 7.500,00 KM, radnih stolova i radnih stolica u iznosu od 3.000,00 KM, 30 instalacija antivirus programa u iznosu od 1.200,00 KM i softvera za računovodstvo u iznosu od 6.000,00 KM. Također, Vlada je odobrila 30.000,00 KM Poljoprivrednom zavodu za nabavku službenog vozila u iznosu od 25.000,00 KM i računara, skenera, printera u iznosu od 5.000,00 KM.

Vlada je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta. Programom za 2018. godinu za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona odobrene su 48.852,00 KM. Udruženjima građana, odnosno lovačkim društvima koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bit će odobrena sredstva u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju je korisnik lovišta uplatio u Budžet Tuzlanskog kantona.

Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika u iznosu od 400,00 KM. Ovom unutrašnjom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, ponovnom raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa.

Vlada TK je dala saglasnost Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem jednog zaposlenika na radno mjesto stručni saradnik za graditeljsko naslijeđe, na neodređeno vrijeme i stručni saradnik za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko naslijeđe na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas na period od četiri godine imenovala Upravni odbor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je danas dala i saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla o imenovanju Muharemović Amira za direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na period od četiri godine.

 

Komentari

Komentara