Osigurati sistemsku i dugoročnu podršku održivom povratku

Rental Travel

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić se susreo danas sa potpredsjednikom bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Ramizom Salkićem.

Reha Centar

Posebna pažnja posvećena je prije svega pružanju podrške održivom povratku. Dugi niz godina povratnici su imali smetnje pri povratku jer su odjednom gubili prava koja su uživali u Federaciji, tako da su se teško odlučivali na povratak.

Premijer Gutić je kazao da je Vlada TK spremna da nastavi pružati podršku povratnicima u osiguravanju zdravstvene zaštite, te da taj problem treba riješiti na dugoročn i sistemski način. Nažalost, u manjem BH entitetu, još uvijek nije osiguran nivo zapošljavanja povratnika u zdravstvu, te općenito javnom sektoru. Iz tog razloga još uvijek nije razvijeno povjerenje povratnika prema institucijama u nephodnoj mjeri.

Potpredsjednik Salkić je pozvao premijera Gutića, da u ime Vlade TK stimuliše privrednike sa ovoga kantona da investiraju u povratnička naselja. Time će se omogućiti održivost povratka, a privrednicima pružiti nove mogućnosti i izazovi, prije svega na polju razvoja poljoprivrede.

Salkić je podsjetio da je do devedesetih godina tuzlanska regija interesno objedinjavala u bogat industrijski bazen brojne općine u Podrinju i Posavini, osiguravajući da njihovi poslovni subjekti budu dio velikih poslovnih sistema, samim tim dobijajući  i siguran opstanak na tržištu. Stoga je logično planirati privredno, kulturno i svako drugo povezivanje u okviru prirodne regije.

Vlada Tuzlanskog kantona uspostavljena je prošloga mjeseca, a kao jedan od značanih segmenata njenoga djelovanja bit će plansko pružanje podrške procesu povratka, istakao je premijer Gutić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara