Općini Tuzla, za projekte iz oblasti zaštite okolice odobreno ukupno 3.023.496,98 KM

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici dala je saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu. Programom su planirana sredstva općinama koja će biti realizovana u konkretnim projektima. Programom  je utvrđena struktura prihoda od ekoloških naknada koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava za 2014. godinu.

Reha Centar

Vlada je također dala saglasnost na 10 odluka o odobravanju sredstava u vezi sa Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu.

Općini Tuzla, za projekte iz oblasti zaštite okolice odobreno je ukupno 3.023.496,98 KM.  Za toplifikaciju MZ Bukinje – II faza (naselje Kolone) odobreno je 927.375,94 KM, za  toplifikaciju MZ Šićki Brod – II faza odobren je iznos od 1.024325,69 KM. Iznos od 371.795,35 KM odobren je za pilot projekat – visinska zona MZ Kula (vrelovod+centralna podstanica) a za toplifikaciju naselja Divkovići u MZ Bukinje 700.000,00 KM.

Odobrena su finansijska sredstava i Općini Lukavac za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o proširenju vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulicama Kulina bana, Kralja Tvrtka i 25. novembra u iznosu od 414.908,19 KM kao i proširenju vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulici Sarajevska  u visini od 349.571,51 KM. Općini Lukavac također je odobreno 747.268,79 KM za proširenje, izgradnju i rekonstrukciju dijela postojeće vrelovodne mreže u ulici Redžepa Muminhodžića i sanacije nadzemnog dijela vrelovoda na relaciji Petrak – Elektrodistribucija, te sanaciju i zamjenu dotrajalih toplinskih podstanica.

Općini Živinice za realizaciju toplifikacije Živinica – sekundarni dio II. faza,odobren je iznos od 1.511.748,49 KM.

 

Općini Gračanica za realizaciju projekta utopljavanja objekta sportske sale Luke u Gračanici odobren je iznos od 149.994,81 KM.

Odobrena su sredstva Općini Banovići za realizaciju projekta utopljavanja objekta zgrade Općine Banovići, u iznosu od 99.900 KM.

Za realizaciju projekta zamjene fasadnih stolarskih otvora odobrena su finansijska sredstva Općini Kladanj u iznosu od 75.412,96 KM.

Općini Gradačac odobreno je 74.790 KM za projekat povećanja energetske efikasnosti putem utopljavanja zgrada organa uprave.

Odobrena su finansijska sredstva Općini Kalesija za realizaciju projekta Poboljšanje energetske efikasnosti zgrade Općine Kalesija, u iznosu od

49.842 KM.

Općini Sapna odobreno je 30.387 KM za realiziranje projekta rekonstrukcije mašinskih instalacija u kotlovnici općinske zgrade.

Odobrena su finansijska sredstva općini Doboj Istok za realizaciju projekta Elektroenergetska ušteda grijanja – zamjena peći na ugalj – pelet u zgradi općine Doboj Istok, u iznosu od 18.587,80 KM.

Odlukama o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, propisano je da se namjenska sredstva, dobijena po Presudi Općinskog suda u Tuzli od 3.7.2009. godine (glavnica) prema tužbi koju je pokrenulo Ministarstvo na temelju Odluke o visini naknade za zagađenje zraka iz termoenergetskih objekata, odobravaju po zahtjevu općina uz priložen projekat, nakon pozitivne ocjene projekta od strane Komisije formirane odlukom ministra Ministarstva i dobijanja saglasnosti Vlade Kantona na odluku o odobravanju sredstava. Također je propisano da će se financiranje projekata općina od sredstava glavnice po Presudi vršit srazmjerno blizini općine izvoru zagađenju zraka (Termoelektrana Tuzla), rasporedu rudnika uglja i uticaja na vodne akumulacije, na način da će se 85 % sredstava dodijeliti općinama Tuzla (50 % od tog iznosa), Živinice (25 % od tog iznosa) i Lukavac (25 % od tog iznosa), a 15 % ostalim općinama sredstva će biti odobravana isključivo za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka i provedbu energetskih programa.

 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara