Općina Tuzla nije organizator humanitarnog koncerta na Tušnju

Spread the love
Rental Travel

Općina Tuzla srdačno podržava sve humanitarne aktivnosti na planu pomoći stanovništvu koje je ugroženo poplavama i klizištima, pa i kada se radi o kulturnim programima čiji je cilj da se sakupe sredstva za ugroženo stanovništvo.
Humanitarni koncert na Tušnju, koji je najavljen za četvrtak, 19. juna, ne održava se u organizaciji Općine Tuzla, kako je najavljeno u nekim medijima.

Tuzla, 29.05.2014. godine
           
Po ovlaštenju Općinskog načelnika
Rukovodilac Službe – pomoćnik Načelnika
                            
Vedran Lakić, dipl.oec.

Reha Centar

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara