Online i telefonska prijava za korisnike redovnih javljanja 30, 45 i 120 dana bit će nastavljena do 3.5.2021. godine

Spread the love
Menprom

Uputstvo za ostvarivanje prava u periodu od 19. aprila do 3. maja

Reha Centar

Izmjene u pružanju usluga za korisnike redovnih javljanja 30, 45 i 120 dana, a vezane za online i telefonsko javljanje koje je Služba za zapošljavanje TK donijela 23. marta bit će nastavljene do 3. maja 2021. godine.

Cilj je smanjenje rizika i zaštite zdravlja svojih zaposlenika i korisnika usluga od širenja bolesti izazvanih koronavirusom (COVID – 19) uvodi, a sve u skladu sa zaključcima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o pojačanim mjerama zaštite.

Svi korisnici koji se javljaju na evidenciju Službe u periodima od 30, 45 i 120 dana, a čiji rokovi za javljanje padaju u periodu od 19. aprila do 3. maja 2021. godine redovno javljanje moći će izvršiti putem telefona ili e-maila bez ličnog dolaska u prostorije općinskog biroa. U slučaju online prijave potrebno je da u sadržaju maila bude ime, prezime i jedinstveni matični broj korisnika (JMBG).

Ostvarivanje svih drugih prava, poput:

  • izdavanja uvjerenja,
  • prve prijave,
  • prijave iz radnog odnosa i
  • traženja informacija ili dostavljanja dokumentacije za Programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja,

obavezan je dolazak lično u prostorije Službe/općinskog biroa uz strogo pridržavanje hogijensko – epidemioloških mjera.

O svakoj sljedećoj promjeni korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

Brojevi telefona i e-mail adrese svih općinskih biroa za zapošljavanje nalaze se u nastavku:

Redni broj

Općinski biro za zapošljavanje

Broj telefona

E-mail adresa

1.

Biro Banovći

035 367 501

035 367 516

035 367 515

035 367 502

035 367 503

biro.banovici@szztk.ba

2.

Biro Čelić

035 367 517

biro.celic@szztk.ba

3.

Biro Doboj Istok

035 367 505

biro.dobojistok@szztk.ba

4.

Biro Gračanica

035 367 506

035 367 508

035 367 509

biro.gracanica@szztk.ba

5.

Biro Gradačac

035 367 510

035 367 511

biro.gradacac@szztk.ba

6.

Biro Kalesija

035 367 489

035 367 491

biro.kalesija@szztk.ba

7.

Biro Kladanj

035 367 486

biro.kladanj@szztk.ba

8.

Biro Lukavac

035 367 494

035 367 492

035 367 493

biro.lukavac@szztk.ba

9.

Biro Sapna

035 367 487

biro.sapna@szztk.ba

10.

Biro Srebrenik

035 367 513

035 367 512

035 367 514

biro.srebrenik@szztk.ba

11.

Biro Teočak

035 367 488

biro.teocak@szztk.ba

12.

Biro Tuzla

035 367 480

035 367 484

035 367 483

035 367 482

035 367 445

035 367 476

035 367 481

biro.tuzla@szztk.ba

13.

Biro Živinice

035 367 495

035 367 498

035 367 497

biro.zivinice@szztk.ba

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara