Okončana prva faza transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Spread the love
Rental Travel

Kako bi prezentirali rezultate nedavno okončane prve, te plan druge faze transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i uprava ove ustanove upriličili su sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i organizacije Hope and Homes for Children (HHC). Naime, nakon inicijalne procjene Hope and Homes for Children, Ministarstvo i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli su započeli projekat Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama.

Reha Centar

 Tokom prve faze, koja je okončana početkom decembra protekle godine identificirane su porodice pod rizikom od razdvajanja u Tuzlanskom kantonu. Podržane su 34 porodice i razdvajanje djece od roditelja je prevenirano. Šest porodica je podržano u prihvatu (reintegraciji) svoje djece koja su bila smještena u Domu. Usvojeno je devetoro djece. Također, implementirani su minimalni standardi za hraniteljstvo, sprovedena kampanja za promociju hraniteljstva, regrutovano i obučeno 29 hraniteljskih porodica. U srodničke hraniteljske porodice smješteno je šestoro, a dvoje djece smješteno je u nesrodničke hraniteljske porodice. Dvoje mladih podržano u osamostaljivanju. Tokom prve faze 17 profesionalaca iz centara za socijalni rad i Doma educirano je o savremenom konceptu brige o djeci bez roditeljskog staranja i porodicama pod rizikom od razdvajanja, a osoblje Doma educirano je o postojećim i novim uslugama, istaknuto je na jučerašnjem sastanku.

Fotografija 01

 Druga faza transformacije, koja bi se trebala odvijati tokom 2014. i 2015. godine, podrazumijevat će pružanje podrške biološkim porodicama radi preveniranja razdvajanja, te u povratku djece iz Doma, rad na smještaju djece u zamjenske porodice – usvojiteljske i hraniteljske, unapređenje rada materinskog doma i prihvatilišta za djecu u okviru Doma, uspostavljenje usluga Dnevnog centra, Centra za savjetovanje i edukaciju, Malog porodičnog doma i sl. Također, Dom će nastaviti da pruža podršku mladima iz Doma u osamostaljenju, kao i vršiti dalju edukaciju osoblja.

 Implementaciju ovog projekta podržale su i partnerske nevladine organizacije – Udruženje za razvoj hraniteljstva, zaštitu djece i porodice Familija i SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine.

Komentari

Komentara