Održano predavanje dr. Ervina Sejdića na temu “Inženjering funkcija čovjeka”

Spread the love
Rental Travel

Dr. Ervin Sejdić, sa Univerziteta u Pittsburgu (Department of Electrical and Computer Engineering), održao je danas predavanje na temu “Inženjering  funkcija čovjeka: Nove metode analize podataka i instrumentacija  za razumijevanje i modifikaciju poteškoća gutanja, hoda i rukopisa (Engineering human functions: Novel data analytics and instrumentation to understand and alter swallowing, gait and handwriting)”.

Reha Centar

Predavanje je rezultat istraživanja koje ima za cilj razvoj novih analitičkih metoda i instrumentacijskih pristupa koji mogu tačno ocijeniti promjene gutanja, hoda i rukopisa fokusirajući se na dinamičke interakcije između muskuloskeletalnih i drugih fizioloških sistema. U ovom predavanju, prezentirani su neki od doprinosa koji se odnose na inženjerske i kliničke aspekte istraživanja.

Istaknuti su problemi koji se javljaju prilikom obrade podataka električnih senzora sa primjenom u medicini. Prezentovani su rezultati istraživanja utjecaja viskoznosti tečnosti na funkciju gutanja. Takođe, bilo je govora i o načinu povezivanja biomehaničkih i električnih funkcija u ljudskom organizmu, te uticaj protoka krvi u glavnim moždanim arterijama na pojavu demencije. Poseban naglasak dat je na primjenu istraživanja u rehabilitacionim tehnikama nakon moždanog udara.

Interes za ovu temu iskazao je veliki broj nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli, te kliničko osoblje Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla.

Na kraju predavanja prezentirani su ciljevi budućih istraživanja i strategija za njihovo ostvarivanje.

UNTZ / aktuelno.ba

Komentari

Komentara