Održana vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Spread the love
Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekstove sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća radnika u osnovnim i srednjim školama, koji će potpisati Vlada Tuzlanskog kantona i predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Reha Centar

Sporazumi su usklađeni sa zaključcima sa sastanka Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. Između ostalog, sporazumima se predviđa povećanje koeficijenta za obračun plaća uposlenicima u osnovnim i srednjim školama za 6,5%, a primjena obračuna plaća po ovom sporazumu će se izvršiti nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa primjenom novih koeficijenata počev od 1. januara 2019. godine ili putem eventualne korekcije plaća za period od 1. januara do donošenja Budžeta TK za 2019. godinu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara