Održana vanredna sjednica Kolegija Općinskog vijeća Tuzla

Spread the love
Menprom

Na vanrednoj sjednici Kolegija Općinskog vijeća Tuzla održanoj dana 13.02.2014. godine, razmatrano je nekoliko tačka dnevnog reda:

Reha Centar

1.RAZMATRANJE AKTUELNE SITUACIJE NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA NAKON PROTESTA GRAĐANA PRED ZGRADOM VLADE TK, KANTONALNIM INSTITUCIJAMA I ADMINISTRATIVNOM ZGRADOM OPĆINE TUZLA

2.IZVJEŠTAJ O PROCJENI ŠTETA NASTALIH NA OBJEKTU OPĆINE TUZLA

3.AKTIVNOSTI NA OSPOSOBLJAVANJU OPĆINSKIH SLUŽBI ZA RAD SA STRANKAMA

Tom prilikom su usvojeni slijedeći

ZAKLJUČCI

1.Kolegij Općinskog vijeća Tuzla izražava jedinstvo svih klubova vijećnika, koji učestvuje u radu Kolegija i Općinskog vijeća Tuzla

2. Konstatuje, da je zbog dugotrajne teške ekonomske, socijalne i političke situacije u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini nezadovoljstvo građana izraženo na protestima bilo opravdano.

3.Traži se od svih nadležnih organa da ubrzano rade  na otklanjanju uzroka i posljedica protesta, kao i na zaštiti građana, javne i privatne imovine, sve sa ciljem uspostavljanja sigurnosti svih građana Tuzle.

4.Jednoglasno je zaključeno, da će Kolegij uz izvršnu vlast Općine Tuzla i Općinski štab CZ i dalje biti u stalnom zasjedanju.

 PREDSJEDAVAJUĆI OV TUZLA

 Jozo Nišandžić, prof

Komentari

Komentara