Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanksog kantona 

Menprom

 U petak 15. decembra, s početkom u 10 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, bit će održana 18. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Termin održavanja i dnevni red utvrđeni su na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Poslanici će razmatrati 20 tačaka dnevnog reda, među kojima je nekoliko nacrta odnosno prijedloga zakona. Između ostalih, planirana je rasprava o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, te nacrtu Zakona o oružju i miniciji, kao i o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju te prijedlogu Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Na dnevnom redu 18. redovne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona bit će i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Poslanici će se izjašnjavati i o dvije strategije – Strategiji razvoja Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama – CROPS, za period od 2023. do 2028. godine i Staregiji razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024. – 2029. godina.

U okviru dnevnog reda 18. sjednice Skupštine planirano je i razmatranje izvještaja i informacija shodno Programu rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara