Održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla

Spread the love
Rental Travel

U srijedu, 2.8.2017., u prostorijama Gradske uprave Tuzla, održana je sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, kojom je predsjedavao gradonačelnik, Jasmin Imamović. Služba civilne zaštite Grada Tuzla konstatovala je da su, zbog visokih temperatura, koje direktno utiču na zdravlje stanovništva, klimatska i hidrometeorološka situacija teške. Pored toga, visoke temperature dovode i do nastanku suše na poljoprivrednim dobrima, te ugrožavaju stočni fond.

Reha Centar

Gradski štab civilne zaštite, u saradnji sa Službom za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica, poduzima niz preventivih mjera na sprečavanju nastanka težih posljedica. U narednom periodu, nastavit će se vršiti procjena situacije ugroženosti stanovništva i postojanja neposredne opasnosti od nastanka prirodne nesreće – suše, te potreba snabdijevanja vodom stanovništva prigradskih mjesnih zajednica.

Formiran je tim sastavljen od predstavnika Službe civilne zaštite, Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajdnice, Profesionalne vatrogasne jedinice i JKP Komunalac, koji će odmah organizovati dostavu industrijske vode najugroženijim mjesnim zajednicama, a za potrebe održavanja higijene, održavanje plastenika i poljoprivrdnih zasada, kao i za potrebe domaćih životinja. Dogovorene  aktivnosti će se realizirati u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica i trajat će dok traje suša.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara