Održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Dana, 23.08.2017.godine, u prostorijama gradske uprave Tuzla, održana je sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, kojoj su prisustvovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Samir Husejnbašić i Arina Bešlagić, te Zdenko Tadić savjetnik premijera Tuzlanskog kantona. Tema sastanka su bile pripreme za međunarodnu NATO vježbu „Bosna i Hercegovina 2017“, koja će se održati u Tuzlanskom kantonu, sa nekoliko lokacija i sjedištem vježbe u Tuzli.

Reha Centar

Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i savjetnik premijera Tuzlanskog kantona, upoznali su prisutne sa nekim aspektima vježbe, kao i sa ulogom koju će imati Grad Tuzla i pripadnici službi zaštite i spašavanja Gradskog štaba civilne zaštite.

Pored članova GŠCZ Tuzla sjednici su prisustvovali i direktori javnih preduzeća, a koji kao službe zaštite i spašavanja civilne zaštite, učestvuju direktno u vježbi.

Nakon upoznavanja sa programom vježbe, Gradski štab civilne zaštite Tuzla, je još jednom izrazio svoju i podršku gradonačelnika Jasmina Imamovića za što uspješniju realizaciju svih planiranih aktivnosti, te stavio sve potrebne resurse na raspolaganje.

 

Komentari

Komentara