Održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite održanoj 22.3.2023.

Spread the love
Rental Travel

Danas, 22.3.2023.godine održana je prva sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Grada Tuzle kojom je rukovodio komandant Štaba dr.sci. Zijad Lugavić.
Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji Programa aktivnosti GŠCZ Tuzla za 2022.godinu i Program aktivnosti GŠCZ Tuzla za 2023.godinu.
Razmatran je i usvojen Prijedlog Projekata prevencije koji će se sufinansirati iz sredstava zaštite i spašavanja, tokom 2023.godine koji se odnose na prioritetne oblasti zaštita okoliša što obuhvata zaštitu od klizišta, od poplava, od suše i druge preventivne mjere iz oblasti okoliša i zaštita i spašavanje životinja, a u slučaju potrebe provodit će se i druge mjere, zavisno od potencijalne opasnosti.
Štab je dao pozitivno mišljenje na Godišnji plan korištenja sredstava planiranih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u gradu Tuzli, za 2023.godinu uz uputu da se utrošak sredstava za preventivne mjere zaštite i spašavanja finansira u skladu sa članom 5. Federalne Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
Štab je prihvatio Prijedlog liste lokacija za poduzimanje interventnih sanacionih mjera i Plan Programskih aktivnosti JP RTV 7 doo Tuzla kao službe zaštite i spašavanja služba za informisanje, u cilju informisanja,prevencije i edukacije stanovništva Grada Tuzle, za 2023.godinu
Posebna pažnja je posvećena organizovanju službe zaštite i spašavanja Grada Tuzle – Gorska služba spašavanja kao još jedne gradske službe zaštite i spašavanja, za čije formiranje se ukazala potreba razmatranjem Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Grada Tuzle, koja je izrađena i usvojena Zaključkom broj: 02/04-A11975-2021 od 2.08.2021.god.
Dogovoren je nastavak sjednice za 28.3.2023.godine na kojem će biti razmatrani dokumentima kojima se osigurava zaštita i spašavanje građana od: ugriza pasa i pojave bjesnila i drugih zoonoza, osiguranja vode za snabdjevanje građana i životinja u mjesnim zajednicama u kojima nije dostupna, te stvaranja uslova i obezbjeđenje specijalnog vozila za evakuaciju i prevoz invalidnih osoba. Radi što efikasnije realizacije ovih aktivnosti, traženo je koordinisano reagovanje svih nadležnih službi i dostavljanje prijedloga rješenja za narednu sjednicu Štaba.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara