Održana redovna skupština Organizacije ratnih vojnih invalida Grada Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Od ukupno 63 delegata iz svih mjesnih zajednica sa područja grada Tuzla, njih 54 sa pravom glasa imalo je priliku iskazati svoj stav i mišljenje po pitanju izvještaja o radu organizacije za prošlu godinu, finansijskog izvještaja te programu rada za tekuću kalendarsku godinu.

Reha Centar

Svi izvještaji ponuđeni delegatima na izjašnjavanje dobili su jednoglasnu podršku svih delegata, a čelni ljudi organizacije Nihad Bukvić – predsjednik i Božo Andrić- predsjednik Skupštine su u svojim obraćanjima istakli da su zadovoljni sa saradnjom koju imaju kako sa gradskim tako i sa kantonalnim vlastima, te posebno istakli dobru saradnju sa federalnim ministrom za pitanja boraca Salkom Bukvarevićem.

„Do dolaska Salke Bukvarevića na mjesto federalnog ministra nikada nismo uspjeli dobiti ništa, nismo mogli riješiti ni najosnovnije probleme. Kako je on ministar nema predmeta koji je nama invalidima Tuzle vraćen, odnosno odbijen.Istina, svaki naš zahtjev je utemeljen i realan, ali bili su i prije Bukvarevića utemeljeni i realni ali nisu prolazili. Saradnja sa kantonalnim ministrom za pitanja boraca Fahrudinom Skopljakom je također na visokom nivou, on je jedan od nas, ratni vojni invalid, razumije nas i to je za svaku pohvalu. Ništa lošija saradnja nije ni sa gradskim strukturama vlasti“- istakao je u svom obraćanju Božo Andrić – predsjednik Skupštine RVI Tuzle.

On je još dodao da su u velikoj mjeri zadovoljni realizovanim ciljevima i zadacima. Obim prava boraca se ne smanjuje iako su vremenas teška, poboljšanje socijalnog statusa invalida, zdravstvena zaštiita, te veći i bolji obim prava za invalide do 50 % invaliditeta, te nastavak akcije poboljšanja stambenih uslova ove populacije, prioriteti su i za naredni period- istakao je Andrić.

Na prijedlog Suda časti iz organizacije su isključena dva člana zbog povreda statuta, ugleda i časti organizacije uz obrazloženje da se nikome neće dozvoliti da narušava ugled organizacije te njenih programskih ciljeva i zadataka.

Prisutnim delegatima  obratili su se i predsjednici drugih boračkih organizacija Grada Tuzla, te Saveza Ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.

Rasim Islamović
Muhamed Alić

Press O RVI Grada Tuzla

 

Komentari

Komentara