Održana Javna tribina „Šta nam donosi novi Zakon o radu?“

Rental Travel

Zakon o radu u FBiH je već stupio na snagu, ali je izostala je šira javna rasprava o konkretnim posljedicama koje će izmjene zakona donijeti za radnike i radnice u Federaciji BiH. Teme kojih ćemo se dotaći tokom ove tribine su posljedica izmjena u Zakonu o radu, referme socijalnog i radnog zakonodavstva i značenje socijalnog dijaloga u tim procesima. S druge strane gosti iz Hrvatske i Srbije će nam predstaviti proces donošenja zakona u njihovim sredinama, koje su bile ključne izmjene i kakva je situacija danas, godinu dana nakon što je Zakon usvojen.

Reha Centar

Na javnoj tribini su učestvovali predstavnici Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Tuzlanskog kantona, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (Hrvatska) i Gerusija (Srbija).

NOVI ZAKON O RADU

Javna tribina je organizirana  u okviru kampanje „Are you in?”,  koju Omladinski pokret Revolt sprovodi od jula 2015.godine sa ciljem jačanja svijesti mladih ljudi o potrebi društvenog angažmana, stvaranja prostora za kritičko razmišljanje i motiviranja građana i građanki Bosne i Hercegovine, a naročito mladih, da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluke koje su od javnog interesa.

NOVI ZAKON O RADU

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara