Održana 8. sjednica Kolegija gradonačelnika grada

Spread the love
Rental Travel

U Gradskoj upravi Tuzla jučer, 15.02, je održana 8. sjednica Kolegija gradonačelnika grada, tokom koje je razmatrano i usvojeno osam tačaka dnevnog reda.

Reha Centar

Kolegij gradonačelnika usvojio je Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacionog plana dijela cjeline „Kreka“-Sjeveroistok u Tuzli. Radi se o prostoru od 4,7 hektara, što je praktično nastavak neizgrađenog građevinskog zemljišta, iza Bingo City Centra i drugih objekata koji se grade u toj zoni, a koji su doprinijeli pojačanom interesu za gradnjom u zapadnom dijelu grada.

„Mi ćemo na ovom prostoru, između korita Jale i ulice Mitra Trifunovića Uče, gdje zahvata samo jedan dio dvojnih stambenih objekata, ponuditi kroz regulacioni plan, mogućnost izgradnje većih kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Ovo ne znači bilo kakav pritisak na vlasnike postojećih objekata u smislu uklanjanja postojećih objekata. Mi kroz plan omogućavamo gradnju nekih novih, većih sadržaja, čak vlasnicima tih objekata i zemljišta stvaramo mogućnost da trguju sa svojim objektima, sa mnogo povoljnijim uslovima, nego onda kada nema nikakvog plana na tom području.

Suština ovog planskog dokumenta je da ponudimo, na jednom dijelu Kreke, takvu mogućnost i ukoliko dođe do većeg interesovanja investitora sigurno da bi nastavili sa planiranjem u drugom dijelu, koji je sada izgrađen individualnim sambenim objektima manjih gabarita.

Kroz navedeni planski dokument i novu gradnju stvoriti će se uslovi za stvaranje dobre i kvalitetne infrastrukture na pomenutoj lokaciji“, izjavio je rukovodilac Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla Slavko Stijepić.

Na sjednici je usvojen prijedlog Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2017. godini, te prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o uvjetima i načinu pribavljanja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla, koje se upućuju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Usvojen je prijedlog Odluke o redefinisanju statusa Javne ustanove Narodna i univerzitetska bibiloteka „Derviš Sušić“ Tuzla, kojom Grad Tuzla prenosi Tuzlanskom kantonu 70% osnivačkih prava i obaveza nad Ustanovom, a 30% osnivačkih prava i obaveza zadržava za sebe, te prijedlog Odluke o redefinisanju statusa Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, kojom Grad Tuzla prenosi Tuzlanskom kantonu 51% osnivačkih prava i obaveza nad Ustanovom, a 49% osnivačkih prava i obaveza zadržava za sebe.

Također, usvojena je i Informacija o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2016 godini. Iz ovih podataka se može vidjeti koliki je obim poslova realizovala Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla, na zaštiti zakonitosti poslovanja, rada javnih preduzeća i ustanova, privatnih preduzeća i građana.

„Tokom 2016. godine ostvaren je veći obim inspekcijskih nadzora, koji se ogledaju u ukupnom broju inspekcijskih pregleda u iznosu od 6980 pregleda, što predstavlja povećanje skoro od 30%, u odnosu na 2015. godinu. Doneseno je 1935 upravnih akata, što predstavlja povećanje od 26%, u odnosu na 2015. godinu. Drugih neupravnih akata koji se odnose na odgovore strankama i ostale dopise i neupravne akte, gdje je doneseno 4765 ovih akata, što predstavlja povećanje skoro 200%, u odnosu na 2015. godinu i broj prekršajnih naloga je 1777, što predstavlja povećanje od 380%, u odnosu na 2015. godinu“, izjavio je rukovodilac Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla Zijad Lugavić.

Kolegij gradonačelnika razmatrao je i Analizu problematike zapošljavanja na području grada Tuzla sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih i prijedlog mjera.

„Najvažnije u ovoj analizi je da se broj zaposlenih na području grada Tuzla, u toku 2016. godine, povećao za 1100 radnih mjesta, koliko je evidentirano zapošljavanja kod poslodavaca, odnosno 950 novih radnih mjesta, koliko je ljudi manje na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Ono što je također bitno da grad Tuzla, u posljednje tri godine, bilježi povećanje broja zaposlenih osoba. Došli smo veoma blizu stanja iz 2008. godine, prije nastanka recesije, kada je u Tuzli bilo nešto oko 18 hiljada nezaposlenih. Jedan od najvećih problema je neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, odnosno, proizvodi se kadar koji ne odgovara potrebama tržišta.

Ovim putem apelujemo na sve mlade ljude, sa područja grada Tuzla, da upisuju deficitarna zanimanja, jer za ta zanimanja imaju zagrantovano radno mjesto“, izjavio je rukovodilac Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla Vedran Lakić.

Tokom današnje sjednice kolegija usvojen je i Prijedlog raspodjele sredstava za finansiranje rada i programskih ciljeva boračkih organizacija i udruženja sa područja Grada Tuzla, za period januar-decembar 2017. godine. Budžetom Grada Tuzla za 2017. godinu, za ovu poziciju, predviđen je isti iznos sredstava kao i za 2016. godinu.

U skladu s propisanom procedurom materijali će biti dostavljeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Press Grad Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara