Održana 33. vanredna sjednica Vlade TK: Ispunjene obaveze o uplati radnog staža

Spread the love
Menprom

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je niz odluka kojim je nastavila kontinuitet uplata za uvezivanje radnog staža zaposlenicima preduzeća koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Riječ je o radnicima  Fabrike obuće „Aida“, „Bosnia valves“/Livnica čelika i „Rudnici nemetala Kladanj“.

Reha Centar

Vlada TK ispoštovala je Sporazum o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda, iz 2015. godine, gdje se obavezala da u tri godine uveže radni staž za 316 radnika FO „Aida“. Prošle godine je penzionisano 35 zaposlenika a ove će uvezati sav staž za 5 zaposlenika koji su ispunili uslove, dok će za ostalih 275 uvezati radni staž do 31.12. 2008. godine. Vlada će u ovoj godini ukupno za radnike FO „Aida“ izdvojiti 1,9 miliona KM. Ukupan iznos sredstava sa escrow računa po svim odlukama je  1.859.944,98 KM dok je sa pozicije Ministarstva industrije, energetike i rudarstva izdvojeno 41.719,37 KM.

Odobrena su sredstva sa escrow računa u iznosu od 1.609.223,47 KM za izmirivanje dijela obaveza za doprinose za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje, za period 1.1.2003. – 31.12.2008. godine za 275 zaposlenika Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla koji su sa 18.11.2015. godine ostvarili pravo da se prijave na evidenciju nezaposlenih.

Vlada je također odobrila sredstva u iznosu od 60.523,25 KM na ime uplate doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje za period 1.1.2003. – 18.11.2015. godine za 5 zaposlenika Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla koji ispunjavaju uslove za penzionisanje.

Odobren je i iznos od 181.599,66 KM za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za period 12.3.2013. godine do 19.4.2014. godine za 275 zaposlenika, koji su sa 18.11.2015. godine ostvarili pravo da se prijave na evidenciju nezaposlenih, obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla .

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 8.598,60 KM za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za period 12.3.2013. godine do 18.11. 2015.godine za 5 zaposlenika Fabrika obuće „Aida” d.d. Tuzla koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a koji su sa 18.11.2015. godine ostvarili pravo da se prijave na evidenciju nezaposlenih.

Vlada TK donijela je i 4 prateće odluke kojim daje nalog za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom se odobrava iznos od 237,85 KM na ime uplate posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju sufinansiranja troškova kod realizacije Sporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenh određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla. Odobrena sredstva odnose se na izmirivanje dijela obaveza obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 5 zaposlenika koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a za za period 25.3.2012. godine do 18.11.2015. godine.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 6.367,65 KM za uplatu posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 25.3.2012.godine do 12.1.2014. godine za 275 zaposlenika Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla.

Također je odobren iznos od 33.838,47 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 275 zaposlenika, koji su prijavljeni u evidenciju JU Sužba za zapošljavanje TK za period od 5.11.2011.godine do 28.6.2013. godine, obveznika uplate doprinosa Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla.

Vlada je odobrila i iznos od 1.275,40 KM na ime uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 5 zaposlenika koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a za period 5.11.2011. godine do 17.3.2015. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku odobravanju sredstava sa escrow računa u iznosu od 140.097,35 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika koji su ispunili uslove za penzionisanje, a ostali bez radnog angažmana u privrednim društvima prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, u cilju realizacije „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla“ Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Donesena i Odluka o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju iznosa od 459,80 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, radi sufinansiranja troškova kod realizacije “Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla”. Uplata doprinosa se odnosi na jednog radnika u privrednom društvu “Rudnici nemetela Kladanj” d.o.o. Kladanj.

Također je odobren iznosu od 3.098,58 KM na ime uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti. Uplata doprinosa se odnosi na 6 radnika privrednog društva “Bosnia valves” d.o.o. Tuzla u stečaju koji su do prelaska u ovo privredno društvo bili radnici “Livnice čelika” d.o.o. Tuzla. Za iste radnike Vlada je odobrila i iznos od 25.821,18 KM za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Vlada je odobrila i iznos od 3.796,32 KM za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za jednog radnika u privrednom društvu “Rudnici nemetela Kladanj” d.o.o. Kladanj.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara