Održana 21. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Spread the love
Menprom

U zgradi Gradske uprave Grada Tuzla održana je 21. sjednica  Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, na kojem su razmatrani materijali koji se upućuju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Reha Centar

Između ostalog, razmatran je Prijedlog izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzla  za period 1.1. do 30.6.2017. godine, kao i Prijedlog izvještaja o korištenju sredstava Tekuće rezerve za period 1. 1. do 30.6.2017. godine. Konstatovano je da se Budžet Grada Tuzla izvršava planirano,  uz  prihod iznad 24%, što je ostvareno prodajom zemljišta na nekoliko lokacija u gradu, a zabilježeno je i povećanje poreza na promet, te prihoda na osnovu poreza na dohodak. Zahvaljujući tome, stvorena je mogućnost da se realizuju određeni projekti i  javne nabavke koje se  ne finansiraju na temelju  mjesečnih planiranih sredstava već jednokratno.  Kolegij gradonačelnika je utvrdio i Prijedlog Odluke o osnivanju turističke zajednice Grada Tuzla, čiji će primarni zadatak priprema jedinstvene turističke ponude grada Tuzla, promocija turističkih potencijala, obezbjeđivanje novih smještajnih kapaciteta, uključujući sistem privatnog smještaja. Pribavljena je suglasnost nadležnog ministarstva Tuzlanskog kantona, ispunjeni su svi preduslovi, te se prijedlog upućuje na Gradsko vijeće na usvajanje.  „Nakon ovako uspješne ljetne turističke sezone i evidentnog povećanja broja turista i noćenja u našem gradu, došlo je vrijeme za novi korak u razvoju turizma u Tuzli, a to je osnivanje Turističke zajednice Grada Tuzla, koja se najviše treba baviti privlačenjem turista i kreiranjem turističkog proizvoda Tuzle, ali i organizacijom smještaja, manifestacija i drugih potreba u turizmu, koji je najbrže rastuća privredna grana“, istakao je gradonačelnik Imamović.

Na Kolegiju su  razmatrani i prostorno-planski dokumenti prostorne cjeline „Stupine“, tj.  prijedlozi Izmjene Regulacionog plana Prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli, Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana Prostorne cjeline“ Stupine“ u Tuzli i Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana Prostorne cjeline“ Stupine“ u Tuzli.Nacrt prijedloga Izmjene  Regulacionog plana Prostorne cjeline Stupine u Tuzli  je usvojen u maju mjesecu. Površina od 13, 6 hektara namijenjena je za izgradnju objekata sa svim sadržajima koji odlikuju gradski centar. Javna rasprava je obavljena, pojedine sugestije su usvojene, te je na osnovu toga pripremljen dokument koji će biti dostavljen Gradskom Vijeću na usvajanje.

U okviru imovinsko-pravnih akata, razmatran je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanja saglasnosti na zaključenje Ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, a koja se odnosi na Poslovnu zonu Kreka Sjever. Naime, nakon što su nedavno, u provedenom postupku licitacije, dodijeljene tri parcele za gradnju privrednih objekata, proveden je drugi postupak za dodjelu preostale dvije parcele.  Nadležna Služba i Komisija, provele su postupak i sačinjen je prijedlog za Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kao i prijedlog na zaključenje Ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada, i to za poslovne subjekte  Eurobox doo Tuzla i Elektroagent doo Tuzla. Očekuje se da će na svih pet dodijeljenih lokacija u okviru Poslovne zone Kreka Sjever, biti stvoreni uvjeti za oko 500 radnih mjesta.

Posupajući u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, Grad Tuzla je izvršio sve pripreme za izradu nacrta Strategije za mlade Grada Tuzla 2017 – 2026, formirano je Odjeljenje za sport, kulturu i pitanja mladih, u okviru, te formirano Vijeće mladih grada Tuzla, koje čine omladinska udruženja, te u okviru Grada Tuzla, uspostavljen Registar omladinskih udruženja.  Odlukom gradonačelnika, formirano je  Koordinaciono tijelo za izradu Strategije za mlade, čiji su članovi predstavnici Gradske uprave, nevladinog sektora, omladinskih udruženja i javnih ustanova. Također, formirane su i radne grupe prema prioritetnim oblastima. U izradi nacrta Strategije za mlade Grada Tuzla učestvovalo je oko 430 anketiranih mladih osoba,  od 15 do 30 godina starosti, te desetine omlčadinskih i drugih udruženja, javnih ustanova iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnog rada, zapošljavanja i dr. Nacrt Strategije za mlade Grada Tuzla 2017-2026, upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i upućivanje u javnu raspravu, a predloženo je da ona traje 30 dana.

Kolegij gradonačelnika je razmatrao i Izvještaj o radu JKP Komunalac za 2016. godinu. JKP „Komunalac“ Tuzla poslovalo je pozitivno. Važno je istaći da je pokrivenost teritorije grada oko prikupljanjem otpada oko 95%, dok je prosjek pokrivenosti u BiH oko 60%.  U narednom periodu cilj je stvoriti uslove za primarnu selekciju otpada na izvorištu, uz smanjenje  količine otpada u gradu. Također, neophodno je vršiti edukaciju stanovništva o njihovoj vlastitoj odgovornosti po pitanju odlaganja i upravljanja otpadom.

U nastavku, Kolegij je razmatrao i Nacrt Plana upravljanja otpadom za grad Tuzla, za period  2017. – 2022. godina. Nacrt je sačinila Radna grupa za izradu Plana upravljanja otpadom za grad Tuzla 2017-2022, koju su činili stručnjaci iz različitih gradskih službi i JKP Komunalac, koji poznaju trendove vezano za upravljanje otpadom, a u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla.  Radi se na usklađivanju sa EU standardima u upravljanju otpadom, pripremi plana za primarnu selekciju otpada u urbanom i ruralnom području, pripremi plana za smanjenje količine otpada, kao i plana za kompostiranje i primjenu ostataka otpada kao sirovine, u skladu sa  standardima i aktuelnim trendovima u EU. U izradi Plana upravljanja otpadom, lokalni tim je imao podršku Vlade Švicarske, kao i tima švicarskih stručnjaka iz ove oblasti.

Članovi Kolegija razmatrali su i Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijima za dodjelu taksi stajališta. Do potrebe za izmjenama postojećeg Pravilnika, došlo je nakon što je Kantonalni sud u Tuzli donio presudu prema kojoj  Pravilnik o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijima za dodjelu taksi stajališta nije  dovoljno transparentan, te da je s tim u vezi potrebno pripremiti izmjene i dopune istog, na način da se dodjela taksi stajališta ubuduće vrši putem javnog poziva, čime će biti povećana transparentnost cjelokupne procedure. Smatra se da je presuda Kantonalnog suda u Tuzli opravdana te su u skladu s tim poduzete odgovarajuće mjere i predložene izmjene Pravilnika u skladu sa preporukama.

Članovi Kolegija gradonačelnika su razmatrali i Akcioni plan politike socijalnog uključivanja u gradu Tuzla, koji predstavlja nastavak dokumenta koji je usvojen 2011. godine, sa akcentom na pitanja socijalne uključenosti, a koji je izradio Forum za socijalnu uključenost, osnovan od strane Grada Tuzla, nakon obavljene analize stanja socijalne uključenosti u gradu Tuzla. Akcioni plan politike socijalnog uključivanja u gradu Tuzla metodološki je sačinjen,  obuhvata planirane aktivnosti sa ciljem rješavanja problematike određenih grupacija, ambiciozan je i dijelom usmjeren i prema međunarodnim fondovima za ove namjene.

aktuelno.ba / Grad Tuzla /foto arhiv

 

Komentari

Komentara