Održana 15. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Spread the love
Menprom

U Gradskoj upravi Tuzle, danas je održana 15. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj su razmatrane Strateške smjernice za smanjenje energetskog siromaštva za grad Tuzlu (2024- 2028) i Informacija o objavljenom Javnom pozivu za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – podrška Europske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja problema energetskog siromaštva u Tuzli.

Reha Centar

Izrada “Strateških smjernica za smanjenje energetskog siromaštva za grad Tuzlu (2024-2028)” predstavlja ključnu aktivnost unutar treće faze projekta pod nazivom “Inovacije u EE i OE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva.” Ovaj projekt zajednički provode Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju Tuzla. Smjernice, koje su planirane za sljedećih pet godina, uz Akcioni plan za naredne dvije godine, čine integralni dio sistema podrške koji će doprinijeti dugoročnom rješavanju problema energetskog siromaštva.

Energetsko siromaštvo predstavlja sve izazovniji problem za sve više građana u Bosni i Hercegovini, a izdvajanje najranjivijih iz ovog problema postaje prioritet na svim nivoima vlasti, od lokalnih zajednica do državnog nivoa. Ova strategija postaje nužnost s obzirom na rastuće cijene energenata i sve veći broj ljudi koji se suočavaju s energetskom isključenošću. Vizija Grada Tuzle temelji se na ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini i na principima Agende 2030 za održivi razvoj, posebno na načelu “niko ne smije biti isključen”. Ovo načelo promoviše eliminaciju različitih uzroka siromaštva, nejednakosti i diskriminacije, što zahtijeva sistemske mehanizme upravljanja i odgovornosti na svim nivoima, od lokalne do međunarodne, kako bi se osigurala provedba mjera koje će osigurati jednakost.

Tri ključna strateška cilja za smanjenje energetskog siromaštva u Tuzli uključuju: ublažavanje energetsko siromaštvo ugroženih domaćinstava putem programa socijalne zaštite; podizanje svijesti i znanja građana o energetskom siromaštvu i izazovima s kojima se suočavaju domaćinstva u riziku od energetskog siromaštva, te smanjivanje rizika od energetskog siromaštva putem promicanja mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ove smjernice obuhvaćaju temeljitu analizu situacije, postavljanje konkretnih ciljeva, mjere za povećanje prihoda, edukaciju građana, promociju energetske učinkovitosti i praćenje implementacije. Borba protiv energetskog siromaštva zahtijeva sveobuhvatan pristup i saradnju svih nivoa vlasti i društvenih aktera kako bi se osiguralo da svi građani imaju pristup osnovnim energetskim uslugama i pristojan životni standard. Grad Tuzla prepoznaje važnost ove borbe i čini korake kako bi integrirao strategijske smjernice u svoj budući razvojni plan, čime će doprinijeti smanjenju energetskog siromaštva i unapređenju kvalitete života svojih građana.

Također, na Kolegiju je razmatrana Informacija o objavljenom Javnom pozivu, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – podrška Europske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja problema energetskog siromaštva u Tuzli. Grad Tuzla je sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike potpisao Sporazum o saradnji na realizaciji mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima, te na osnovu ovog Sporazuma, u ime Grada Tuzle, postupak prijema i obrade prijava na Javni poziv provodi Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Prijave za dodjelu sredstava mogu se podnijeti u jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima, ovisno o mjestu prebivališta domaćinstva ili kućanstva, u periodu od 23. oktobra do 10. novembra 2023. godine. Prijavni obrazac dostupan je u elektronskoj formi na web stranicama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, službenoj web stranici Grada Tuzle, te u printanoj formi u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u Gradskoj upravi Tuzle,  u JU Centar za socijalni rad,  te od od srijede, 25.10. i u prostorijama mjesnih zajednica. Kako bi se zainteresovanim građanima olakšao postupak prikupljanja dokumentacije i prijave na Javni poziv, preuzimanje prijavnih obrazaca, ovjeravanje izjave o broju članova domaćinstva (kućna lista) i druge potrebne dokumentacije biće organizovano i u područnim matičnim uredima Kiseljak, Lipnica, Mramor, Dragunja i Gornja Tuzla, prema radnom vremenu ovih ureda.

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajući prijavni obrazac, može se  preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima-Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Prijavni obrazac

Svi građani koji trebaju dodatne informacije i savjete mogu se obratiti uposlenicima Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu na brojeve telefona: 035 307 414; 307 327; 307 304; 307 391.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s 10.11.2023. godine. Nakon toga, Federalno ministarstvo će objaviti privremenu listu korisnika, a građani će imati priliku provjeriti svoj status na toj listi. Ukoliko se ne pronađu na privremenoj listi, imat će mogućnost podnošenja žalbe unutar pet dana. Konačna lista korisnika očekuje se do 30. novembra 2023. godine.

Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je obratiti pažnju na sljedeće da, ukoliko u Javnom pozivu nije drugačije naznačeno, sva navedena dokumentacija treba biti ne starija od šest mjeseci u originalu ili ovjerenoj kopiji.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara