Održana 1. vanredna sjednica Vlade TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na na prvoj vanrednoj sjednici donijela je Zaključak o mjerama štednje za 2014. godinu. Mjere će biti primjenjivane u periodu od  1. maja  do kraja ove godine. Razlog zbog kojeg se Vlada TK odlučila propisati kratkoročne mjere štednje kod budžetskih korisnika je stanje u Budžetu TK za 2014. godinu te akumulirani deficit. Cilj je ublažavanje hronične nelikvidnosti i omogućavanje izvršavanja osnovnih funkcija Tuzlanskog kantona. Jedna od mjera je ukidanje mogućnosti korištenja službenih vozila izvan radnog vremena za rukovodioce svih  kantonalnih organa i službi.

Reha Centar

Također će biti sagledano stanje voznog parka svih kantonalnih organa uprave i službi kako bi se postiglo što racionalnije korištenje službenih automobila.

Službena putovanja rukovodilaca i drugih uposlenika bit će svedena na optimalnu i neophodnu mjeru te korigovana visina dnevnica za službena putovanja u BiH na 10,00 KM, što predstavlja  umanjenje postojećih dnevnica za 60%.

U okviru mjera štednje za 2014. je i umanjenje za najmanje 20% ukupne troškove službenih mobitela a poseban tim će analizirati korištenje službenih mobitela u cilju smanjenja broja korisnika i visine odobrenih limita po pojedinim korisnicima. Također će fiksni telefonski priključci biti ograničeni samo na pozivno područja Tuzlanskog kantona (035).

Mjerama štednje predviđen je prekid obračuna i isplate dijela plaće koji je po posebnim odlukama utvrđen kao položajni dodatak za funkcionere, rukovodioce i rukovodeće državne službenike, kao i rukovodioce i uposlenike drugih kantonalnih organa i insitucija za 50%. Preporuka je da se preostalih 50%  dobrovoljno izdvoji u Fond solidarnosti.

Naknade po osnovu jubilarnih nagrada, u skladu sa važećim propisima, neće se planirati i isplaćivati za zaposlene kod budžetskih korisnika sve dok Budžet Tuzlanskog kantona posluje sa deficitom, stoji u donesenom Zaključku.

Mjerama štednje predviđeno je umanjenje od 50% naknada svim članovima komisija i radnih tijela, uključujući i Kantonalni štab civilne zaštite, koje obrazuju Vlada Tuzlanskog kantona, kantonalna ministarstva i samostalne uprave i upravne organizacije.

Također će za 50%  biti umanjeni troškovi reprezentacije kod svih kantonalnih organa, službi i institucija.

Predviđeno je i da se utvrde najviši iznosi naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora i drugih organa u privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim i drugim ustanovama, zavodima, agencijama i direkcijama koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona, u visini do 120,00 KM za predsjednika i 100,00 KM za članove. Istovremeno, navedeno je u Zaključku, resorna ministarstva će sagledati mogućnost i pokrenuti proceduru za smanjenje broja članova upravnih i nadzornih odbora gdje za to postoje zakonske mogućnosti.

 Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli. Izmjenama je izvršeno usklađivanje Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o visokom obrazovanju.

 Vlada TK imenovala je punomoćnike koji će, u ime osnivača, vršiti ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i to za predsjednika Esada Mušanovića i članove Radu Pejića i Almaidu Razić.

Odjeljenje za informisanje – aktuelno.ba

Komentari

Komentara