Održan Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona

Spread the love
Menprom

Jučer je u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Na dnevnom redu sjednice Kolegija je bilo određivanje termina i prijedloga dnevnog reda naredne redovne sjednice Skupštine.

Dogovoreno je da 41. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bude održana 27.9.2017. godine sa početkom u 9,30, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla, a na dnevnom redu bit će razmatrano 8 tačaka dnevnog reda.

Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona, razmatrat će prijedlog Zakona o naučno-istraživačkom radu; Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom „Konjuh“; Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima; Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama; nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu; Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, radi davanja saglasnosti; te Izvješaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2017. godine.

Kao redovna praksa u donošenju federalnih propisa, Dom naroda Paralamenta Federacije Bosne i Hercegovine je Skupštini Tuzlanskog kantona dostavio nacrt federalnog Zakona o štrajku radi davanja mišljenja.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara