Odobren dodatni upis na Univerzitetu u Tuzli

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini, kao i Odluku Senata od 21.07.2014. godine o dopuni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini.

Reha Centar

S bzirom na povećan broj kandidata koji su položili prijemni ispit na Općem studiju Medicinskog fakulteta, koji nisu stekli uslov za upis u skladu sa Odlukom Senata JU Univerzitet u Tuzli od 11.06.2014. godine, ali im je u skladu sa Odlukom Senata od 15.07.2014. godine omogućen uslov da upišu Opći studij na Medicinskom fakultetu kao studenti koji se sami finansiraju, ukoliko pristanu na uslove utvrđene Odlukom Senata od 21.07.2014. godine, kojom se pokriva samo dio troškova obavljanja praktičnog dijela nastave na tom fakultetu, kandidati su dužni potpisati odgovarajuću izjavu.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara