Odbacujemo sve navode iz Saopštenja za javnost Hotela Tuzla od 11.11.2015. godine

Komunalna inspekcija u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Odlukom o komunalnom redu, nakon provedenog upravnog postupka, donijela je rješenje broj 08-23-6845/15-ŠM, dana 19.10.2015. godine, koje je postalo izvršno 31.10.2015. godine.
Rental Travel

Postupajući po Zakonu o upravnom postupku, komunalni inspektor je donio zaključak o dozvoli izvršenja rješenja broj 08-23-6845/15-ŠM, dana 04.11.2015. godine, kojim je zakazano prinudno izvršenje za 13.11.2015. godine u 10:00 sati. Izvršenje rješenja se odnosi na protivpravno postavljene predmeta na javnim površinama i to:

Reha Centar
  • Metalnih elemenata koji formiraju ogradu – 15 kom
  • Montažnog objekta tipa kiosk – portirska kućica
  • Metalne rampe za vozila
  • Betonskih žardinjera – 5 kom
  • Motornog vozila, bez registarskih oznaka, marke „Renault“ – bijele boje.

Imajući u vidu naprijed navedeno, nesporno je utvrđeno tokom inspekcijskog nadzora da se u konkretnom slučaju ne radi o otimanju nasilnim putem, odnosno samoinicijativnom i neovlaštenom oduzimanju parcele u vlasništvu Hotela Tuzla, nego o postupanju komunalnog inspektora u skladu sa njegovim nadležnostima, propisanim važećim zakonima i odlukama, na uklanjanju bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini, te da se pokrenuti parnični postupci pred Općinskim sudom u Tuzli, shodno Rješenju drugostepenog organa, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK broj 12/1-1-23-324/15 od 05.08.2015. godine ne mogu smatrati prethodnim pitanjem u ovoj upravnoj stvari.

Zaprepašćuje drskost Hotela Tuzla da na uređenim površinama, tj putu i trotoaru, iz samo sebi poznatih motiva, bespravno postavi objekte i onemogući kretanje uređenom cestom i trotoarima i da pri tome šalje ovakva saopštenja u kojima se iskrivljuje istina, zbunjuje javnost i vrši pritisak na rad državnih organa.

U Tuzli postoji nekoliko hiljada privatnih i državnih firmi i nikada nije zabilježeno, da bilo koja firma, a pogotovo ne firma stranog investitora, ovako grubo krši zakon i oštećuje mnoge, a posebne državno-pravne subjekte.

Još jednom podsjećamo javnost da je Kantonalna agencija za privatizaciju potpisala ugovor sa investitorima iz Slovenije, koji su se obavezali da će uložiti 15 miliona KM, isplatiti kredite radnika, kako bi oni odustali od svojih suvlasničkih dijelova i unaprijediti djelatnost hotela. Golim okom se može vidjeti da nije uloženo 15 miliona KM, a radnici i javnost su obmanuti, jer krediti nisu isplaćeni i danas radnike izbacuju na ulicu iz vlastitih stanova i kuća. U međuvremenu, Hotel Tuzla je, prije ulaska ovih investitora, imao 196 uposlenih radnika, a sada ih ima oko 50. Ovi isti investitori duguju državi (na dan 02.03.2015. godine evidentirani kao dužnici PDV-a) iznos od preko 4 miliona KM. U Zemljišnim knjigama su upisali hipoteku na preko 9 miliona KM, Centralnom grijanju duguju preko milion KM, ne plaćaju turističku taksu i neprekidno vrše zloupotrebu prava. Oni koji neprestano krše zakone, neprestano pokušavaju tu istinu prikazati kao laž i prikazati se ugroženim.

Začuđuje šutnja nadležnih organa, jer obespravljeni radnici podsjećaju na tužbu za raskid ugovora o privatizaciji, podnesenu 2011. godine, na koju odgovora nema.

Pozivamo sve institucije i zakonski odgovorne organe da spriječe ovu firmu u grubom kršenju Zakona i izbjegavanju zakonima propisanih i ugovorima prihvaćenih obaveza.

Gradska uprava Grada Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara