Objavljene konačne rang liste za dodjelu stipendija

Spread the love
Menprom

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzanskog kantona danas je na zvaničnoj web stranci Vlade TK (www.vadatk.kim.ba) objavilo konačne rang liste za dodjelu stipendija borcima i članovima njihovih porodica. Osim službene web stranice, rang liste su objavljene i na oglasnim pločama Ministarstva za boračka pitanja i općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu.

Reha Centar

Kandidati koji ispunjavaju uslove ugovore će potpisivati u sljedećim terminima:

– kandidati u statusu UČENIKA od 16.06. do 30.06. 2014. godine u nadležnim općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta kandidata

– kandidati u statusu STUDENATA od 16.06. do 30.06. 2014. godine u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, u vremenskom periodu od 10 do 15 sati.

 Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati u statusu STUDENTA obavezni su sa sobom ponijeti UVJERENJE O UPISU U LJETNI SEMESTAR, u suprotnom neće moći potpisati Ugovor.

Također, svi kandidati (učenici i studenti) koji nisu priložili kopiju tekućeg/štednog računa, obavezni su, ovaj dokument dostaviti prilikom potpisivanja ugovora.

 Ministarstvo za boračka pitanja će u ponedjeljak (02.06.2014. godine) objaviti i Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2014. godinu. Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Osim Javnog poziva objavljen će biti i prijavni obrazac. Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 Pravo učešća imaju invalidski sportski klubovi i savezi koji su registrovani na području Tuzlanskog kantona, koji su u prethodnoj godini imali predstavnika na evropskom, svjetskom, olimpijskom i paraolimpijskom takmičenju, odnosno koji su osvojili medalje na takmičenjima kantonalnog, federalnog, državnog i međunarodnog nivoa. Sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2014. godini, za ovu namjenu iznose do 65.000,00 KM

(Aktuelno.ba/ Odjel za odnose s javnošću Vlade TK)

Komentari

Komentara