Objavljen Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica

Spread the love
Menprom

Program Evropske unije za oporavak od poplava planira pružiti interventnu pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima pogođenim poplavama. Pomoć će obuhvatiti sanaciju stambenih jedinica u opštinama Sanski Most, Prijedor, Banja Luka, Laktaši, Tuzla, Živinice, Modriča, Srebrenik, Lukavac, Zenica, Žepče.

Reha Centar

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica odnosno nosioci domaćinstva za porodice.

Obrazac za prijavu se može preuzeti u zgradi općine/opštine ili u nadležnom centru za socijalni rad. Prijava mora sadržati sljedeće informacije: prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, punu adresa u mjestu prebivališta (selo ili MZ, ulica i broj), JMB, broj CIPS lične karte i od koga je izdata, broj članova porodičnog domaćinstva, spratnost objekta, broj zaposlenih u domaćinstvu i kontakt telefon.

Tražene podatke treba ispisati čitko štampanim slovima. Prijavu potpisuje nosilac domaćinstva i unosi svoje podatke.

Prijave je potrebno predati u periodu od 14 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno, od 29. oktobra do 12. novembra 2014.

Potpune informacije možete preuzeti na ovom linku ili na web stranici UNDP-a u BiH

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara