Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2021. godini

Rental Travel

Obavještavamo građane grada Tuzle da je jučer objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle i isti ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, zaključno sa danom 19.02.2021. godine. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje sljedećih mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle:
– nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima, a ne više od 5.000,00 KM);
– “utopljavanje” objekata u kojima se vrši nabavka i ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 5.000,00 KM);
– nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje KTP-a, a ne više od 4.000,00 KM) i
– za nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 2.000,00 KM).

Reha Centar

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima izjava, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2021. godini
Obrazac izjave I
Obrazac izjave II

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i informacijama o načinu i postupku učešća u javnom pozivu građani se mogu obratiti Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, putem telefona +387 35 307 340

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara