Objavljen Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

Spread the love
Menprom

Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj: 01/15-A-2913-2021 od 25.02.2021. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-20-4495/21, od 11.03.2021. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje:

Reha Centar

JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

Kompletan teksta Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

– Obrazac prijave

– Obrazac izjave

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara