Obezbjeđeni svi uslovi za izgradnju 150 stambenih jedinica u Tuzli

Menprom

Predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović, istakao je da su obezbjeđeni svi uslova od strane Gradskog vijeća Tuzla za dobijanje novčanih sredstava u iznosu od preko 8 miliona KM za izgradnju 150 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica, kao i građane Tuzle iz socijalno ugroženih kategorija.

Reha Centar

Na (jučerašnjoj) sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla odlučeno je da se na sjednici Vijeća zakazanoj za 16. juni razmatra Prijedlog odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

Nakon usvajanja navedene odluke, uključujući i odluku o zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja”, odmah će se pristupiti realizaciji izgradnje zgrade od 150 stambenih jedinica, sa svim pratećim sadržajima, jer su bespovratna sredstva u iznosu od 4.127.672 Eura – na raspolaganju.

Usvajanjem navedenih odluka Grad Tuzla ujedno zatvara proces implementacije Anexa 7 Dejtonskog sporazuma, ispunjava obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evoprskoj uniji, kao i sticanja uslova za pristup novčanim fondovima Evropske unije, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

5.6.2015.                                                                                      Muamer Dedić, Press BOSS-a

Aaktuelno.ba

 

Komentari

Komentara