Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Tuzle

Spread the love
Rental Travel

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzle koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koji su prijavili animalnu i biljnu proizvodnju u 2023. godini, da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini.

Reha Centar

U skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona i Pravilnicima o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji, kapitalnih ulaganja i ostalih vrsta podrški, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzle, da mogu početi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na kantonalne novčane podrške predviđene Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčane podrške se podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, svakog radnog dana od 8 do 12 sati, a popunjeni obrasci sa propisanom dokumentacijom se predaju u pisarnicu grada Tuzle.

Za sve dodatne informacije o načinu podnošenja zahtjeva, vrstama kantonalnih novčanih podrški, dokumentaciji koja se predaje uz zahtjev i rokovima do kojih se zahtjevi mogu predati, poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, kancelarija br. 223 ili putem telefona 035/307-386.

GRAD TUZLA                                                                    

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara