Obavještenje za pčelare: Ažuriranje podataka u Registru pčelara i pčelinjaka Federacije BiH

Spread the love
Rental Travel

Obavještavaju se pčelari sa područja Grada Tuzle koji su upisani u Registar pčelara i pčelinjaka Federacije BiH,  da su shodno odredbama člana 12. Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine Federacije BiH, broj: 31/18) obavezni izvršiti ažuriranje podataka u Registru pčelara i pčelinjaka Federacije BiH.

Reha Centar

Ažuriranje podataka Registru pčelara i pčelinjaka Federacije BiH počinje 15.04.2024godine i traje do 15.05. 2024. godine.

Ažuriranje podataka se vrši na na propisanom obrascu za promjenu podataka u Registru pčelara i pčelinjaka Federacije BiH.

Obrasci se mogu preuzeti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, svakog radnog dana od 8 do 12 sati,  a popunjeni obrasci se predaju putem pisarnice Grada Tuzle.

Upozoravaju se pčelari da je ažuriranje podataka u Registru pčelara i pčelinjaka Federacije BiH  obavezan i uvjet za ostvarivanje prava na novčane podrške u 2024. godini na gradskom, kantonalnom i federalnom nivou.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj,  poduzetništvo i poljoprivredu, II sprat, kancelarija br. 223 ili na telefon 035/307 386.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara