Obavještenje za kandidate koji žele aplicirati na Javni konkurs u Upravi policije MUP-a TK

Spread the love
Menprom

Komisija za izbor MUP-a TK-a obavještava kandidate koji žele aplicirati na Javni konkurs-oglas za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (objavljenog na web stranici MUP-a TK-a dana 20.08.2014.godine) da, zbog tehničkih problema na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, tekst Javnog konkursa, prijavni obrazac i saglasnost za korištenje ličnih podataka u procesu odabira kandidata po Javnom konkursu-oglasu, kao i Pravilnik o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika mogu preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba, sekcija Pozivi i obavještenja ili sekcija Ministarstva/Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a.

Reha Centar

KOMISIJA ZA IZBOR MUP-a TK-a

 

Komentari

Komentara