Obavještenje poljoprivrednim proizvođačima

Spread the love
Rental Travel

U okviru projekta „Dijaspora za razvoj“, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH,  kojim se nastoji ojačati uloga bh dijaspore u razvojnim procesima Bosne i Hercegovine, podržana je lokalna inicijativa Grada Tuzla „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“, a na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Tuzla i UNDP-a, broj: 02-14-8152-2018 od 22.11.2018 godine, te će u četvrtak, 21.02.2019. godine, u 10 sati, u prostorijama Poljoprivredne zadruge „Agropromet“ u Tuzli,  biti  održan  seminar o ekološkim principima uzgoja hrane.

Reha Centar

Pozivaju se sva zainteresovana lica, mlade osobe i nezaposlena lica, kao i poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzla,  koji su zainteresovani za proizvodnju paprika i drugog povrća na principima organske i ekološke poljoprivredne proizvodnje, da dođu na seminar.

Obavještenje poljoprivrednim proizvođačima

aktuelno.ba

Komentari

Komentara