Obavještenje o prestanku stanja prirodne nesreće na području grada Tuzle

Rental Travel

Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović je danas (dana 24.12.2014. godine u 9,00 sati) donio Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće  – poplave, klizišta i slijeganje zemljišta na području grada Tuzla (Odluka broj:02-44-5703-2014 od 24.12.2014. godine).

Reha Centar

Ovom Odlukom je osim proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće zbog poplava, klizišta i slijeganja zemljišta na području grada Tuzle ( sa danom 24.12.2014. godine u 09,00 sati), ujedno i stavljena van snage Odluka o proglašenju prirodne nesreće broj: 02-44-1996-2014 od 04.05.2014. godine (Službeni glasnik općine Tuzla, broj 5/2014).

Odlukom o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće, obavezane su službe zaštite i spašavanja, kojima je u toku trajanja prirodne nesreće Štab CZ Grada Tuzle izdao naredbe, da i dalje preduzimaju mjere i vrše radove na otklanjanju posljedica prirodne nesreće i sprečavanju potencijalne opasnosti za život, zdravlje i imovinu građana (zbog kišnih padavina, poplava i klizanja tla), te da nastave sa radovima i aktivnostima na lokalitetima, gdje su isti pri kraju  i gdje je dovršetak radova nužan za spašavanje postojećih objekata i sprečavanje opasnosti od novih klizišta i poplava (s obzirom na već uložena sredstva, koja bi prekidom aktivnosti bila dovedena u pitanje).

Osim toga, ovom Odlukom se zadužuju i gradske službe za upravu, da u okviru svoje redovne djelatnosti vrše i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svih posljedica koje su nastale od prirodne nesreće i izvršavaju zadatke i aktivnosti tih službi utvrđene u dokumentu III Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, svako iz svoje nadležnosti za fazu otklanjanja posljedica prirodne nesreće poplave, klizišta i slijeganje zemljišta.

Kooridnaciju svih aktivnosti u vezi sa realizacijom Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće vršit će Služba civilne zaštite.

Stručna služba za poslove Gradonačelnika

i koordinaciju rada gradskih službi

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara