Obavjest o potpisivanju ugovora za donaciju za održiv povratak i ugovora o dodjeli finansijskih sredstava na ime nabavke ogrjeva za 2016. godina

Spread the love
Menprom

U okviru Programa  „Projekti održivog povratka“  Vlade TK-a za podršku povratku i  Programa finansiranja troškova nabavke ogrjeva (ugalj, drvo, struja i sl.) za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju,  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku  i povratak TK-a će sa korisnicima pomoći potpisati Ugovore o dodjeli finsijskih sredstava.

Reha Centar

U Bosansko kulturnom centru Tuzla, 16. 12. 2016. godine (Petak), resorna kantonalna Ministrica Danijela Simić će u 11 sati potpisati Ugovore sa korisnicima finansijskih sredstava za održiv povratak a u 12 sati sa korisnicima finansijskih sredstava za nabavku ogrjeva (ugalj, drvo, struja i sl.) za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku  i povratak TK-a

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara