Obavijest za bolesnike sa transplantiranom jetrom

Obavijest za bolesnike sa transplantiranom jetrom koji su pod kontrolom ljekara Odjeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za interne bolesti UKC Tuzla

Zbog pandemije COViD 19, a cilju smanjenja rizika za bolesnike i osoblje, obustavlja se do daljnjeg rad transplantoloških (TX) ambulanti Odjeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.

PREPORUČUJEMO VAM DA SLIJEDITE UPUSTVA U NASTAVKU TEKSTA

  1. Kontaktirati pacijente telefonskim putem 24 sat prije naručenih pregleda
  2. Na osnovu dosadašnjeg stanja bolesnika i telefonskog razgovora napisati recepte za imunosupresivnu terapiju, a bolesnicima naknadno dati naloge za potpis.
  3. Medicinska sestra-tehničar raspoređena u transplantološkoj ambulanti će na osnovu pot- pisanih recepata podići lijekove.
  4. Bolesnik ili uži član porodice sa identifikacionim dokumentom (lična/osobna karta) potrebno je da se javi sestri domaćici ili službi zaštite koji su u obavezi kontaktirati odjeljenje.
  5. Medicinska sestra-tehničar dužna je da lijekove dostavi lično do info pulta i nakon izvšene identifikacije i provjere ličnih dokumenata lijekove uruči pacijentu odnosno pratnji.
  6. U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta, potrebno je da se isti javi svom nadležnom ljekaru u matičnoj ustanovi, a nakon toga kontaktirati bolničko odjeljenje na brojeve: 035/303-358. ili 035/303-336.
  7. U slučaju potrebe za hospitalizacijom bolesnika, ona se vrši u za to nadležnoj sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi za stacionarno liječenje, a komunikaciju s nama ostvaruju nadležni ljekari te ustanove.
  8. Pregledi s nalazima u našoj TX ambulanti obavljat će se samo za nedavno transplantirane pacijente kod kojih za to postoji medicinska indikacija (pacijente obavijestiti telefonskim putem).

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara